Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 januari 2018

D66 Tytsjerksteradiel neemt deel aan gemeenteraadsverkiezingen 2018

TYTSJERKSTERADIEL – De politieke partij D66 doet voor het eerst in 8 jaar tijd weer mee aan de gemeenteverkiezingen in Tytsjerksteradiel, die zijn gepland op 21 maart 2018.

Recent is het verkiezingsprogramma, met als motto ‘Samen werken aan een Vitale Mienskip’, D66 Tytsjerksteradiel officieel vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij uiteraard: goede zorg/gezondheid, onderwijs en wonen. Belangrijke ingrediënten voor een vitale mienskip.

De kandidaten van D66 die zich dit jaar in deze gemeente verkiesbaar stellen zijn: Erwin Duursma als lijsttrekker, Theo Jansma, Wiebe Kobus, Ypie Duursma – Groenewoud, Elise Boltjes en Anne Hekkema. “We hebben een kundig en energiek team samengesteld van mensen met diverse achtergronden en hart voor de regio. Samen gaan we voor een vitaal en open Tytsjerksteradiel” zegt lijsttrekker Erwin Duursma.

“We gaan voor een gemeente die durft te vernieuwen, een gemeente die luistert en de moed heeft te investeren in initiatieven van burgers, en de burger inspraak geeft. Wij zien burgers als onze klanten” sluit de D66 lijsttrekker af.

Het “verkiezingsprogramma” is bekendgemaakt voor publicatie en kunt u vinden op de website van D66 Tytsjerksteradiel. Dit is niet zozeer een vastomlijnd programma, maar meer een toekomstvisie, die we samen met burger, ondernemers en overige partijen in onze geweldige gemeente vorm willen geven, om zo samen een bijdrage te leveren aan een vitale mienskip.