Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 februari 2018

Samen krijgen we het voor elkaar!

D66 doet weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tytsjerksteradiel, die zijn gepland op 21 maart 2018. Belangrijke uitgangspunten van D66 zijn: goed onderwijs, goede zorg/gezondheid en goed wonen/werken. D66 heeft een toekomstvisie ontwikkeld, die we samen met inwoners, ondernemers en overige partijen in onze geweldige gemeente vorm willen geven. Want alleen samen krijgen we het voor elkaar.

Zo gaan en staan we o.a. voor:

  • Schoolzwemmen terug op de basisschool en stimuleren van meer beweegactiviteiten.
  • Verlaging van de OZB en een actieve bijdrage leveren aan een gunstig ondernemersklimaat door o.a. minder regels.
  • Slim omgaan met zorggeld en doelmatiger inzet van ondersteuning ten behoeve van onze burgers.
  • Kinderen rookvrij: dus rookvrije ruimten creëren, bijvoorbeeld bij sportvelden.
  • Ruimte voor leer- en werkexperimenten met behoud van uitkering.
  • Realiseren van meer inspraak en samenwerking met burgers.

Erwin Duursma is lijsttrekker van D66: “We gaan voor een gemeente die durft te vernieuwen, een gemeente die luistert en de moed heeft te investeren in initiatieven van burgers, de burgers inspraak geeft met zo weinig mogelijk regels. Wij zien burgers als onze klanten”. De kandidaten die zich in deze gemeente voor D66 verkiesbaar stellen zijn: Erwin Duursma, Theo Jansma, Wiebe Kobus, Ypie Duursma- Groenewoud, Elise Boltjes en Anne Hekkema. Samen gaan we voor een vitaal en open Tytsjerksteradiel, samen krijgen we het voor elkaar, doen jullie met ons mee?