Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 november 2018

Uitnodiging ledenvergadering D66 NOF op 22 november 2018

Hiermee nodigt het bestuur van de afdeling NOF u met genoegen uit voor een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op 22 november 2018. De agenda bestaat uit het vaststellen van de begroting 2019 en de benoeming van twee nieuwe
bestuursleden.

Bijzonder belangrijk en uitdagend thema van de avond is een debat over een aantal stellingen die voortvloeien uit het bijgaande door het bestuur opgestelde position paper. Wij doen, door eigen toedoen (geen kandidaten) niet mee aan de fusieverkiezingen van 21 november a.s. Dat wil niet zeggen dat D66 uit het zicht verdwijnt. Wij zijn het aan onze potentiële kiezers in onze afdeling verplicht (meer dan 1800 in Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland tijdens de laatste TK verkiezingen), om zichtbaar en hoorbaar aanwezig te zijn en te blijven. Dat vraagt om een duidelijke standpuntbepaling over wat D66 NOF de komende vier jaar voor de gemeenten waar onze leden vandaan komen, wil en gaat betekenen.

Ik nodig u van harte uit voor de vergadering en daag u uit aan het debat en aan de zo belangrijke oordeelsvorming in onze afdeling deel te nemen.

Het debat wordt begeleid door een professionele debater.

Aanvullende agendapunten, amendementen en moties kunnen uiterlijk t/m maandag
19 november 2018 bij de voorzitter worden ingediend: pmtg@kpnmail.nl Moties en amendementen worden alleen in behandeling genomen indien:

  • deze zijn ondertekend door tenminste drie stemgerechtigde leden van onze afdeling;
  • deze uit niet meer dan 300 woorden bestaan.

Datum: 22 november 2018
Plaats: Hotel Café Dûke-Lûk, de Wal 13, 9269 RA Feanwaldsterwal (Veenwouden)
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur.

Namens het bestuur,
Harry Berndsen,
Voorzitter